Любомир Авджийски

Политически и икономически убеждения – класически либерализъм(виж Държавата на Фр.Бастиа). Онези, които смятат, че държавата трябва да е малка, понеже свободната личност може да се погрижи за себе си и ближните си по-добре от държавния служител.

Християнин съм* . Ще рече, че уважавам правото на избор на религия и идеология, но не мисля, че всички религии са еднакви(обратното обезсмисля житейската философия и мироглед). Според мен християнството в България е непроповядвано, непознато и неразбрано в последните две-три поколения, макар голяма част от добрите ценности в културата ни да идват от него. Например немалко българи вярват, че „Който не работи, не трябва да яде“ е народна мъдрост. Всъщност е написано преди 1950 години от апостол Павел и прочетено за пръв път на 300 км. южно от София. Проповядвано е до посиняване в цяла Европа, а по-късно и САЩ, за да може един ден народът да го провъзгласи за „народна мъдрост“. За да предизвикам още малко предубедния читател, ще кажа, че християнството е в основата на класическия либерализъм от 19в. и е абсолютен антипод на социализма и комунизма.

Вярвам, че правото и справедливостта са обективни понятия и са функция на истината. Няма моя и твоя истина или моя и твоя справедливост. Правото е точна наука като солфежа. Не всеки има дарбата да пее, но почти всеки разбира, когато се пее фалшиво, просто някои го разбират по-ясно и в детайли. След 1000 години „фа“ ще бъде „фа“ като звучене и естествените норми записани на съвестта ни, ще бъдат същите.

*Легенда – християнин не е човек, който мрази мюсюлманите и гейовете. Виж Новия завет на Библията.

Любомир Авджийски